Matica srpska

Stara zgrada Matice srpske na Glavnom trgu

U sedmoj deceniji XIX veka, kada je srpski živalj vodio aktivnu kampanju za izgradnju svoje stalne pozorišne zgrade, preseljena je 1864. godine Matica srpska u Novi Sad. Tokom prvih pola veka rada u Novom Sadu, četiri puta је menjala sedište. Društvo je kupilo reprezentativnu palatu Josifa Gilminga izgrađenu „na Pijaci“, kasnijem Glavnom trgu 1896. godine, ali se u nju preselilo tek 1888.

Zahvaljujući atraktivnosti prostora na kojoj se nalazilo sedište Matice do preseljenja u novu zgradu na Žitnom trgu 1928. urbano tkivo oko Glavnog trga se od kraja XIX veka ubrzano menjalo. Ideje o osavremenjavanju grada su ubrzo otelotvorene u vidu radikalnih urbanističkih zahvata. Razgradnjom jugoistočne strane Glavnog trga nastala je 1928. današnja Ulica Modene, koja je spajala Trg sa novoizgrađenim Bulevarom kraljice Marije (danas Bulevar Mihajla Pupina). Ulica je naknadno proširivana pred Drugi svetski rat (1936) i 1950, kada je porušena stara zgrada Matice srpske, u kojoj je sedište Društva bilo punih trideset godina (1888–1928).