Jermenska crkva

Jermenska crkva Svetog Grgura Prosvetitelja u Novom Sadu

Kompleks jermenske Apostolske misije u Novom Sadu, koji su činili prva crkva (1746), groblje i Parohijski dom (treća zgrada je podignuta 1940, a zgrada Jermenske crkvene opštine 1910/11) je izlazio na samu regulaciju Glavne ulice (Haupt Gassen), što je govorilo o statusu hrama i ekonomskoj moći zajednice. Crkva je 1849. bombardovana, a zatim opljačkana. Obnovljena je iz ruševina 1872. zahvaljujući donaciji Marije Trandafil, po projektu Georga Molnara (György Molnár). Isticala se dekorativnim ulaznim pročeljem sa vestibilom na regulaciji uličnog niza, iznad koga se uzdizao jednospratni zvonik pokriven četvorodelnom kalotom sa lanternom.

Prve inicijative za proširenjem Jermenske ulice su zabeležene 1912. Planovi iz 1922. i 1933. predviđaju trase novih ulica, čije je probijanje počelo 1946. Ideja o prosecanju Bulevara ovom trasom (Juraj Najdhart, 1937) sprovedena je u delo 1960-ih. Jermenska crkva, koja je 1951. godine stavljena pod zaštitu države kao kulturno-istorijski spomenik je, nakon burne višegodišnje javne debate i okončanju postupka eksproprijacije (1959) srušena u jesen 1963.