O projektu

IZLOŽBA

IZBRISANO PAMĆENJE: VIZUELNA REKONSTRUKCIJA NESTALOG ARHITEKTONSKOG NASLEÐA NOVOG SADA

13.–20. decembar 2018.

Galerija „Prostor“, Beogradska 11, Petrovaradin

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine

Nosilac projekta i izdavač: Akademija umetnosti Novi Sad

Editor: Prof. Siniša Bokan, dekan

Autori izložbe:

Doc. mr Miroslav Šilić, rukovodilac projekta

Prof. dr Dubravka Ðukanović

Doc. Mina Cvetinović Pavkov, Ma.

Recenzenti:

Prof. dr Nada Savković

Dr Bogdan Janjušević

Dr Darko Polić

Prevod: Dubravka Đukanović

Lektura tekstova na srpskom jeziku: Vesna Bašić

Lektura tekstova na engleskom jeziku: Srđan Starčević

Stručni saradnici:

dr um. Isidora Amidžić

Marijana Vrzić, Ma.

Darko Babić

Dušan Jocić

Konstantin Đuričković

Likovno-grafička oprema izložbe: Miroslav Šilić

Štampa: Alfagraf, Petrovaradin, 2018.

Tiraž: 50 primeraka

ISBN 978-86-88191-84-5

Projekat je realizovan sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti  s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini na osnovu javnog konkursa.